06/05/2019

Ontmoet enkele toptalenten in management: Elisabeth, Jan en Marc

De management experten die met ons samenwerken, bieden advies en ondersteuning bij de vele uitdagingen in de zorgsector:

  • Veranderingstrajecten op operationeel of strategisch niveau
  • Optimalisatieprojecten
  • Process re-engineering
  • Lean management
  • Interim management (Zorgmanagement – HR – Finance – …)

Deze Interim – en Project managers hebben diverse achtergronden en ervaring. Wij stellen graag enkele toptalenten en hun realisaties binnen de zorgsector aan u voor!

Elisabeth: adviseur zorg

Als adviseur zorg gaat mijn passie uit naar management projecten zoals de implementatie van healthcare informatiesystemen (bijv. EPD), de opmaak van beleidsplannen, een zorgstrategisch – of subsidiedossier en het begeleiden van teams in change projecten.

Het zorglandschap is volop in verandering. Zorgorganisaties moeten beleidsmatige keuzes maken op het vlak van mensen, middelen en processen. Bij dergelijke strategische trajecten doet de sector beroep op externe (verpleegkundige) adviseurs, zoals ikzelf, om het evenwicht te bewaren tussen de opbrengst voor het zorgbedrijf en het belang van de patiënt. Als neutrale expert heb ik een verbindende coachende rol die de noden van alle belanghebbenden (organisatie, leverancier, gebruiker/verpleegkundige, …) op elkaar afstemt en de kwaliteit van de zorg ook vanuit het oogpunt van individuele dienstverlening behartigt.

Nieuwe technologieën brengen nieuwe werkmethoden met zich mee. De succesvolle integratie van informatiesystemen is afhankelijk van een goed onderbouwd projectplan en de commitment en inzet van alle betrokken partijen. Mijn rol van projectleider in deze is om alle aspecten van het project te beheren zodat de doelstellingen gehaald worden.

Voor een ziekenhuis in de regio Vlaams-Brabant slaagde ik erin de organisatiebehoeften te vertalen in een passende ICT-oplossing (Elektronisch Patiëntendossier). Als eindverantwoordelijke voor de proces- en change aspecten kon ik samen met het team een succesvolle implementatie uitrollen in 6 maanden.

Mijn carrièrepad als verpleegkundige en mijn generiek opgebouwde expertise zijn een grote troef in mijn rol als project – en management consultant. Dat is mijn overtuiging!

Jan: management consultant healthcare

Ik wil de toekomst van (zorg)organisaties veiligstellen”, zegt Jan over zijn werk, “door mensen inzicht te geven in de gegevens van hun organisatie, door ervoor te zorgen dat data ook daadwerkelijk informatie opleveren. En vooral ook door te werken aan duurzame gedragsverandering, zodat medewerkers een echte bijdrage leveren aan het organisatiedoel.”

De laatste jaren is Jan vooral actief als management consultant in ziekenhuizen, zowel in Nederland als België. Hierbij heeft hij veel ervaring opgedaan met o.a. de kwaliteitssystemen JCI en NIAZ.

De opdrachten waarvoor hij zich inzet variëren, gaande van efficiëntie – en kwaliteitsverbeteringen, het realiseren van kostenbesparingen, procesoptimalisaties en inkorten van doorlooptijden, tot het verhogen van medewerkerstevredenheid. En dit zowel voor de primaire processen van de organisatie (zorgprocessen) als voor de ondersteunende diensten. Zijn kerncompetenties liggen in het ontwikkelen van nieuwe processen, het versterken van managementvaardigheden en het aansturen van bedrijfsprocessen.

Zijn aanpak onderscheidt zich door een zeer pragmatische benadering van de opdracht. “Theoretische modellen zijn goed, maar ze moeten eerst en vooral werken in deze organisatie” is hierbij zijn credo. Dat wil ook zeggen dat voor hem het echte werk pas begint ná het leveren van advies, dat hij samen met de betrokkenen (bijv. zorgdirecties) binnen de organisatie ontwikkelt en formuleert. Daarna gaat hij op de werkvloer aan de slag om het advies te implementeren. Ook dit doet hij samen met de betrokken teams, zodat de aangebrachte oplossingen ook lang na zijn tussenkomst duurzaam blijven.

Een belangrijke succesfactor in zijn projecten is het generen van informatie uit een grote hoeveelheid gegevens die beschikbaar zijn en dit op een zeer pragmatische manier. Bedenken, ontwikkelen van prestatie-indicatoren en dashboards en nadien het gebruik ervan aanleren aan afdelingshoofden en hoofdverpleegkundigen om de verbetercyclus op gang te brengen en te houden, behoren tot zijn dagelijkse activiteiten. Voor zijn huidig project in een groot ziekenhuis in Oost-Vlaanderen ontwerpt hij op basis van verpleegkundige activiteiten (KPI’s) die consequent genoteerd worden (bijv. pijnbevraging, decubitus screening etc.) een dashboard voor artsen en hoofdverpleegkundigen ter verbetering van de zorgverlening aan de patiënten.  

Marc: financial manager ad interim

De projecten waarin ik het beste van mezelf kan geven, ook in de zorgsector, bevatten telkens een fikse inhoudelijke uitdaging in de zin van: het oplossen van problemen vanuit mijn financiële achtergrond en observaties, het aanreiken van oplossingen en het coachen van mensen met als einddoel dat zij een verbetering in hun werk ervaren.

Mijn insteek start vanuit mijn financieel-administratieve ervaring. Ook in de zorgsector zijn cijfers en administratieve processen een belangrijke indicator van hoe een bedrijf draait en wat mogelijke verbeterpunten kunnen zijn. Wat mijn aanpak vooral typeert, is dat ik sterk inzet op samenwerking met de betrokkenen: ik heb veel informatie nodig die in hun hoofden zit én het is zeer belangrijk dat de oplossing die ik aanreik door hen gedragen wordt.

In een groot ziekenhuis in Oost-Vlaanderen, verving ik de financiële manager, die afwezig was wegens ziekte tijdens de budgetperiode. Tijdens dit budgettraject bleek dat de aankopers geen inzicht hadden in het bestelgedrag van de diverse afdelingen binnen het ziekenhuis. Op vraag van de aankoopdienst startte ik een extra project op. Hiervoor zette ik een Excel-rapporteringstool op, stelde deze bij met de interne klanten en leverde een oplossing met complete handleiding. Hieruit konden de aankopers, op basis van maandelijkse cijfers, zelf trends herkennen en informatie opvragen om zinvolle budgetcijfers aan te leveren. Het uiteindelijk doel? Kostenbesparingen realiseren.

 

Talent in Motion heeft een uitgebreid netwerk van ervaren project – en interim managers die onmiddellijk aan de slag kunnen als expert in een specifieke materie: zorg, planning, HR, Facility, Finance, IT, Supply Chain, procesmanagement, etc.

 

Heeft u interesse in één van deze managementexperten, wilt u een cv inkijken of heeft u vragen over andere profielen in ons netwerk of over onze dienstverlening?

Contacteer ons dan gerust vrijblijvend!