08/08/2018

Welcome on board

Als nieuw teamlid is het belangrijk om van bij de start een antwoord te krijgen op al je praktische vragen, duidelijke afspraken te kunnen maken maar vooral om je snel thuis te voelen bij Talent in Motion.

Telkens als er nieuwe mensen het team vervoegen, organiseren we daarom een onthaalmoment. Dat is een halve dag waarop we eerst gezellig samen ontbijten, de nieuwe talenten verwelkomen en ook een aantal praktische zaken bespreken.

Tijdens deze onboarding geven we onze nieuwe teamleden meer uitleg over hoe je een timesheet invult, wat er in het arbeidsreglement staat, wat de praktische afspraken zijn i.v.m. ziekte en vakantie, wat de carpolicy inhoudt, enz.

Daarnaast maken de nieuwe medewerkers kennis met het DNA van Talent in Motion: wie en hoe we zijn, de waarde die we hechten aan het team, de begeleiding die ze krijgen en wat het mentorship van collega’s inhoudt. De starters worden aan de andere teamleden voorgesteld en ze wisselen contactgegevens uit.

Tot slot stellen we onze TiM Cafés voor. Daarbij geven we ook meteen de data van de eerstkomende Cafés mee zodat die al in de agenda’s genoteerd kunnen worden.