Interim-managers met ervaring in de zorgsector | Talent in Motion

Directe meerwaarde verzekerd

Als een zorgorganisatie een fase moet overbruggen, dan kan dat meteen door de nodige kennis en ervaring in te schakelen. On-the-spot en tijdelijk, net zolang dat nodig is. Niet met iemand die theoretisch advies geeft, maar met een interim-manager. Want die heeft de passende expertise, werkt midden in de dagelijkse praktijk van de zorgorganisatie, beheert het hele traject tot en met de implementatie, weet objectief mee knopen door te hakken.

Talent in Motion beschikt over een groot netwerk van ervaren interim-managers én zorgorganisaties voor een optimale match. We staan in voor het volledige beheer en de a-tot-z-opvolging van opdrachten.

Van zorgmanagers, HR-managers, facility managers, projectmanagers tot directiefuncties: Talent in Motion is een aantrekkingspool voor alle experts met een passie voor de zorg. Altijd met enkele jaren ervaring, en professioneel ondersteund door ons, zodat ze meteen hun meerwaarde kunnen aantonen in elke zorgorganisatie. Dankzij zo’n brede waaier van profielen garanderen we continuïteit in de zorg op alle domeinen, voor elke zorginstelling.

Word jij onze volgende TiM’er?

Nood aan tijdelijke verpleegkundige diensten?