Nood aan tijdelijke management ondersteuning bij toekomstige HR projecten | Talent in Motion

Nood aan tijdelijke management ondersteuning bij toekomstige HR projecten

Joris, één van onze management experten, biedt advies en ondersteuning op het vlak van Human Resources in de zorgsector. Hij stelt zich graag aan u voor!

Joris: expert HR en personeelsadministratie

Als dienstverantwoordelijke personeelsadministratie en later als stafmedewerker leidde ik meerdere projecten: implementatie van een nieuw HR systeem, verbetertrajecten naar aanleiding van audits, de invoering van IFIC en ook HR-rapportering.

Een eerste reflex is misschien om de verantwoordelijkheid voor dergelijke projecten bij een interne medewerker te leggen en dit toe te voegen aan zijn takenpakket. Kiezen voor een externe consultant is hier echter zeker een meerwaarde. Een externe consultant heeft een objectieve kijk los van interne geplogenheden en heeft als enige focus het te bereiken doel. Bovendien brengt hij kennis en ervaring mee uit verschillende andere projecten. Dat maakt hem van onschatbare waarde!

Een van de opdrachten die ik als externe consultant binnen de ziekenhuissector uitvoerde, is het aanleveren van kwalitatieve informatie. Zo krijgen de directieleden een beter inzicht kregen in het aantal effectief ingezette uren in de verschillende afdelingen van het ziekenhuis. Op basis van de gebruikte looncodes in het loonberekeningssysteem bouwde ik, in overleg met de eindgebruiker, een Excel-rapport waarbij de netto inzetbaarheid van iedere medewerker berekend werd. Hierbij werd rekening gehouden met de ziekte-uren, verschillende soorten verlof, de opname van educatief verlof etc. Deze gegevens werden nadien geanonimiseerd op niveau van een afdeling om zo verschillen tussen de verschillende afdelingen te kunnen bekijken.

Het management gebruikte het rapport daarnaast ook om vergelijkingen te maken tussen gelijkaardige afdelingen. Dit zorgde voor een objectivering wanneer leidinggevenden aangaven dat de werkdruk op hun afdeling hoog was. Bovendien werden de gegevens ook gebruikt bij de opmaak van de begroting om te kijken of afdelingen eventueel extra personeel nodig hadden. Ten slotte vormde het rapport een goede basis om het personeel indien nodig te herverdelen.

Heeft u interesse in onze HR management expert Joris, wilt u zijn cv inkijken of heeft u vragen over andere profielen in ons netwerk of over onze dienstverlening?

Talent in Motion heeft een uitgebreid netwerk van ervaren project en interim managers die onmiddellijk aan de slag kunnen als expert in een specifieke materie: o.a. in de zorg, binnen het zorgbeleid, kwaliteit in de zorg, planning, HR, Facility, Finance, IT, Supply Chain, Lean management, procesmanagement.

Terug naar nieuws