Opleiding | Talent in Motion

Opleiding

“In motion” slaat bij ons niet alleen op het feit dat je mobiel bent, maar betekent ook dat je carrière in een stroomversnelling terechtkomt, dat je persoonlijke groei en technische expertise piekt. Daarom hechten we veel belang aan opleiding.

Opleiding kan “on the job” gebeuren door fieldcoaching (begeleiding op de werkvloer) of door het uitwisselen van “best practices” met collega’s. Maar als medewerker word je ook gecoacht door mentoren, leidinggevenden en collega’s.

Twee maal per jaar voorzien we bovendien een opleidingsnamiddag. Eén namiddag is eerder gericht op verpleegkundige competenties, de andere op algemene competenties voor projectverpleegkundigen. Wat de inhoud betreft, worden de voorkeuren op voorhand afgetoetst. Op basis hiervan komen de meest relevante en/of actuele onderwerpen aan bod tijdens deze opleidingsmomenten. Er wordt hierbij rekening gehouden met eventuele niveauverschillen in het team, zodat iedereen kan deelnemen aan een gepaste training.

Terug naar nieuws