Het dagboek van een hoofdverpleegkundige: Gezond roosteren | Talent in Motion

Het dagboek van een hoofdverpleegkundige: Gezond roosteren

Hoofdverpleegkundige Lize: “Het is in het belang van onze zorgprofessionals en de diensten die wij bieden, dat we blijven zoeken naar betere manieren van werken. Binnen Talent in Motion delen we graag onze kennis en ervaringen. Zo groeien we als team én als individu. Dat is onze sterkte.”

Lize is al twee jaar hoofdverpleegkundige bij Talent in Motion en volgt sinds kort een Master of Science in de verpleegkunde en de vroedkunde. In het kader van haar masterproef onderzoekt ze de effecten van het onregelmatig werkrooster op zorgprofessionals. Handig, want als hoofdverpleegkundige kan ze haar bevindingen meteen toepassen in de praktijk.

Gezond roosteren. Is dat zo eenvoudig als het klinkt?

“Als hoofdverpleegkundige ben je in de eerste plaats ook planner.”, zegt Lize. Je draagt de verantwoordelijkheid om een evenwicht te vinden tussen het perspectief van de wetenschap, de wetgeving, de zorginstelling en de zorgprofessionals. Het welzijn van onze werknemers is prioriteit, en een gelukkige werknemer vraagt om een gezond werkrooster.” Maar wat is gezond roosteren dan precies?

Waar de zorginstelling streeft naar continuïteit en voldoende bezetting, vragen zorgprofessionals om rekening te houden met hun individuele draagkracht en thuissituatie. Daarnaast heb je ook nog eens de wetgeving die je bepaalde regels oplegt. Volgens Lize is gezond roosteren zeker en vast geen zwart-wit verhaal.

“In de zorg staat de mens centraal. En dus ook onze zorgprofessionals. Elke dag opnieuw proberen we als planner de drie perspectieven te verzoenen en houden we, in de mate van het mogelijke, rekening met persoonlijke situaties. Welke shiften draaien onze collega’s het liefst? Wat kan elk individu fysiek en psychisch op dit moment aan? Is er sprake van kinderen of co-ouderschap?”

Betere zorgkwaliteit dankzij een gezond werkrooster

“Goed roosteren heeft een positieve invloed op zowel de zorginstellingen, zorgprofessionals als zorgvragers. Dat blijkt unaniem uit recente onderzoeken”, zegt Lize.

“Zo ervaren collega’s met een gezond uurrooster minder stress, burn-outs, depressies en fysieke klachten zoals rugpijn. Doordat een gezond werkrooster tegemoet komt aan de vraag naar meer voorspelbaarheid en controle over het eigen rooster, voelen onze werknemers meer rust en ontspanning in hun sociaal leven.”

Gezond roosteren draagt dus bij tot het welzijn van zorgprofessionals. En ook de zorgvragers hebben hier voordeel bij. Want, het zijn de gemotiveerde, uitgeruste en aandachtige zorgprofessionals die kwalitatieve zorg bieden.

Lize las in recente onderzoeken dat gezonde werkroosters ook een positief effect heeft op retentie. “Wist je dat 30% van de huidige jobverlaters deze beslissing neemt omwille van het veeleisende uurrooster? Dat is een belangrijk punt voor de instellingen in de zorgsector, waar het moeilijk blijft om goede en voldoende werkkrachten te vinden.”

Gezond roosteren in de praktijk. Toch niet zo eenvoudig?

Talent in Motion zet kwalitatieve zorg voorop. En die kwaliteit kan je enkel bieden wanneer er ook aandacht is voor het welzijn van de werknemers. In een ideale wereld is iedereen in staat gezond te roosteren. Maar, plotse aanpassingen doorheen de dag, door bijvoorbeeld ziekte, zijn niet te vermijden. En ook weekendwerk en nachtshiften zijn essentieel in de zorgsector. Om deze continuïteit te garanderen doen zorginstellingen beroep op projectsourcing, en dat vraagt soms compromissen.

Lize spreekt uit ervaring: “Zorgprofessionals op projectbasis, hebben vaak uitdagende uurroosters. Doordat onze projectverpleegkundigen regelmatig wisselen van dienst en zorginstelling, is het voor de verantwoordelijke planner ook niet altijd eenvoudig om een inschatting te maken van de individuele draagkracht en privésituatie. Daarnaast legt de nood aan voldoende mankracht op de diensten en het tekort aan personeel in de sector, fysieke en mentale druk op de planner en onze zorgprofessionals.”  

Het welzijn van onze werknemers is prioriteit

Op zo’n moeilijke momenten steunen we bij Talent in Motion onze projectverpleegkundigen. Het is onze taak als werkgever en als planner om de gezondheid en het welzijn van iedere zorgprofessional te bewaken.

“Dialoog staat centraal”, zegt Lize. “We informeren, luisteren en verwelkomen feedback. Zo creëren we betrokkenheid en bewustzijn rond dit thema. Ook al stemt ons idee niet volledig overeen met hetgeen onze collega’s initieel in gedachten hebben. Hoe meer autonomie we geven aan onze zorgprofessionals, hoe meer we als hoofdverpleegkundige de rol innemen van coach.”

Beslissingsrecht over het eigen werkrooster is nooit slecht. Maar welke invloed dat precies heeft op gezond roosteren is nog niet volledig duidelijk. Net zoals ook het concept van gezond roosteren een grijze zone is.

Terug naar nieuws