gza | Talent in Motion

gza

“Het rekruteringsteam van Talent in Motion beschikt over een brede kennis van de medische sector en kan zo passend inspelen op onze noden.”

“Wij zijn met Talent in Motion in contact gekomen bij herstructureringen binnen het ziekenhuis. Ondertussen werken wij al een 4-tal jaren samen met hen voor het inzetten van projectmedewerkers. Hun rekruteringsteam beschikt over kennis van de medische sector en kan zo op een gepaste wijze inspelen op onze wensen en noden. Zij doen voor ons de screening, toetsing van juiste vaardigheden en verificatie van diploma’s. Al sinds het begin van onze samenwerking hebben we een team van vaste contactpersonen bij Talent in Motion. Dat is toch een meerwaarde bij de rekruteringen, omdat ze onze noden en organisatiestructuur goed kennen.

De projectverpleegkundigen zijn gewoon om van het ene project naar het andere te gaan en doen zo voldoende ervaring op om na een korte scholing mee te draaien op een dienst. De administratieve opvolging wordt op een correcte manier uitgevoerd en problemen worden snel opgelost.”

Alle referenties