OCMW TEMSE | Talent in Motion

OCMW TEMSE

Door de huidige vlotte samenwerking kijken we ook voor het volgende project weer in hun richting

Samenwerking en communicatie met Talent in Motion

“Sinds 6 maanden zijn we als WZC gestart met het inzetten van projectstaffing verpleegkundigen. Hiervoor zagen we verschillende kandidaten. De eerste contactname en de verdere samenwerking verliepen vrij snel op een open en spontane manier. Vragen werden voorgelegd en onderzocht. Ze konden niet op alles een antwoord bieden, maar toch was men hierin heel open en eerlijk.

Doorheen de samenwerking werd geleidelijk een band opgebouwd die vertrouwen schepte. Zowel vanuit onze WZC als vanuit Talent in Motion. Door deze ervaringen werd dan ook beslist een tweede verpleegkundige in te zetten die vrij snel gevonden werd. Het contact verloopt zowel telefonisch als per mail. De nodige documenten kunnen eenvoudig doorgemaild worden en onze hoofdverpleegkundigen beschikken over een ICT-tool van TiM om de uurroosters van hun mensen bij te houden.

We konden het overleg sterk waarderen dat plaatsvond met directie en hoofdverpleegkundige om de praktische werking en regels rond projectwerking zoals zij aan hun medewerkers geven ook met ons eens door te nemen.”

Service en opvolging:

“Regelmatig polst TiM naar de ervaring van de ingezette mensen zowel bij hen als bij ons. Het is een wisselwerking tussen alle partijen waar wijzelf heel veel belang aan hechten. De verpleegkundigen van TiM worden bij ons als lid van het team aangezien en we vinden het dan ook belangrijk dat zij zich als een volwaardig teamlid voelen en goed in de organisatie passen. Dit bewijst het feit dat beide medewerkers spontaan op een verlenging wilden ingaan.

Belangrijk hierbij te vermelden is de HR-opvolging van TiM voor beginnende verpleegkundigen. Zij hebben vaak nog wat bijsturing en richting nodig. Wij zijn heel tevreden dat we dit samen met TiM kunnen aanpakken.

Op dit moment zijn we dan ook blij met de huidige vlotte samenwerking waardoor er ook voor het volgende project weer in hun richting gekeken wordt. De combinatie van opgebouwd vertrouwen samen met de flexibiliteit die TiM aan de dag legt om naar een kandidaat te zoeken die aansluit bij ons maakt voor ons een meerwaarde die telt!”

 

Jean-Paul Elegeert

Directeur Zorg

 OCMW Temse

WZC De Reiger en Blauwhof

Alle referenties