Innovaties | Talent in Motion

Innovatie voor betere begeleiding en gedeelde groei

Om blijvend in te spelen op de noden van de markt, houdt Talent in Motion steeds een vinger aan de pols bij klanten.  Dit leidde tot de lancering van volgende innovaties.

Talent in Motion Zorgteam

We stellen een volledig team van projectverpleegkundigen samen, eventueel onder leiding van een hoofdverpleegkundige, om een afdeling tijdelijk te ondersteunen. Zo’n Zorgteam is bijvoorbeeld nuttig bij de opstart van een nieuwe afdeling, bij de inrichting van een winterafdeling om pieken in de zorg op te vangen, of in een crisissituatie. Zorginstellingen kunnen zich zo voluit focussen op hun ‘normale’ dagelijkse werk, en zo de veiligheid en zorgkwaliteit blijven garanderen.

TiM is more

TiM is More is een systeem van best practice sharing. We laten alle medewerkers op een gestructureerde manier feedback geven tijdens en op het einde van een project, op basis van een aantal vaste thema’s (oa. organisatie, materialen, zorgkwaliteit en bepaalde technieken, veiligheid, medicatiekar, protocollen). Tegelijk krijgen ze de gelegenheid om daarover verbetervoorstellen te formuleren.

Referentieverpleegkundigen

Dit zijn zorgverleners die advies en hulp geven aan collega’s, zorgvragers en zorgpartners binnen hun specifieke domein, waarin ze een uitzonderlijke expertise bezitten (bv. wondzorg). We hebben de verschillende expertises binnen ons team in kaart gebracht, zodat we die efficiënt kunnen inzetten in onze organisatie en die van de klant.

Fieldcoaching

Fieldcoaching is letterlijk leren in de praktijk. Projectverpleegkundigen denken samen met een collega (fieldcoach), on the job, na over hoe ze concrete uitdagingen nog beter kunnen aanpakken, zowel reactief als proactief. Zo staan ze sterk in hun schoenen om elke dag hun job met veel passie en plezier uit te oefenen.

Kennismaken met onze innovatieve spirit?