Innovaties | Talent in Motion

Innovatie voor betere begeleiding en gedeelde groei

Als zorgprofessional bij Talent in Motion ben je al goed in je vak. Toch bieden we jou elke dag kansen om je kennis en kunde nog verder te ontwikkelen, dankzij innovatieve trajecten. Ontdek hieronder vier recente realisaties.

Fieldcoaching

Fieldcoaching is letterlijk leren in de praktijk. Projectverpleegkundigen denken samen met een collega (fieldcoach), on the job, na over hoe ze concrete uitdagingen nog beter kunnen aanpakken, zowel reactief als proactief. Zo staan ze sterk in hun schoenen om elke dag hun job met veel passie en plezier uit te oefenen.

Referentieverpleegkundigen

Dit zijn zorgverleners die advies en hulp geven aan collega’s, zorgvragers en zorgpartners binnen hun specifieke domein, waarin ze een uitzonderlijke expertise bezitten (bv. wondzorg). We hebben de verschillende expertises binnen ons team in kaart gebracht, zodat we die efficiënt kunnen inzetten in onze organisatie. Heb jij ergens een bijzondere expertise opgebouwd? Dan krijg je alle kansen om die te benutten.

Talent in Motion Zorgteam

We stellen een volledig team van projectverpleegkundigen samen, eventueel onder leiding van een hoofdverpleegkundige, om een afdeling tijdelijk te ondersteunen. Zo’n Zorgteam is bijvoorbeeld nuttig bij de opstart van een nieuwe afdeling, bij de inrichting van een winterafdeling om pieken in de zorg op te vangen, of in een crisissituatie. Zorginstellingen kunnen zich zo voluit focussen op hun ‘normale’ dagelijkse werk, en zo de veiligheid en zorgkwaliteit blijven garanderen.

TiM is More

TiM is More is een systeem van best practice sharing.  Tijdens en op het einde van elk project, laten we jou – net als jouw collega-TiM’ers – op een gestructureerde manier feedback geven. Dat gebeurt op basis van een aantal vaste thema’s (bv. organisatie, materialen en protocollen). Tegelijk krijg je de gelegenheid om daarover verbetervoorstellen te formuleren. Jouw mening telt bij TiM!

Kennismaken met onze innovatieve spirit?